Algemene Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT~Office Voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840, van toepassing. U treft de module van de algemene voorwaarden die relevant zijn voor de meeste van onze activiteiten hieraan. Mochten onze activiteiten niet afgedekt worden door onderstaande modules, neem gerust contact met ons op voor de juiste aanvullende module. Alle vermelde prijzen zijn indicatief exclusief BTW.

Module 0 – Algemeen

Module 1 – Licentie voor programmatuur

Module 3 – Onderhoud programmatuur

Module 4 – Application Service Provision, Software as a Service en Computerservice

Module 6 – Webhosting

Module 8 – Opleidingen en trainingen

Module 9 – Advisering, consultancy en projectmanagement

Module 10 – Overige diensten

Module 11 – Verkoop apparatuur

Module 13 – Overige diensten

Module 14 – Toegang tot Internet

Module 15 – Telecommunicatiediensten

WordPress主题
DeVision WordPress Theme from ThemeShift

© 2013 Computer Troubleshooters