CO2-neutraal

Energie-efficiëntie kan rekenen op toenemende belangstelling in de ICT sector. ICT dienstverleners hebben zich in MeerJarenAfspraken (MJA) vastgesteld minimaal 30% energie-efficiëntie te realiseren in de komende 15 jaar. KPN/Getronics streeft een CO2-neutrale bedrijfvoering in 2020 na en Microsoft streeft een CO2-neutrale bedrijfsvoering na per het fiscaal jaar 2013.

Ook voor ons is het streven naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering een belangrijk onderdeel van ons MVO-beleid. In november 2010 hebben wij ons hieraan gecommitteerd en in 2012 gerealiseerd, door tekenen voor het programma OpKop van de provincie Utrecht.

Per 1 december 2012 is de bedrijfsvoering van Enoor ICT en de Nederlandse organisatie van Computer Troubleshooters CO2-neutraal. Daarmee zijn we de eerste ICT dienstverlener in de provincie Utrecht wiens eigen bedrijfsvoering CO2-neutraal is. Wij proberen een bijdrage te leveren door zelf effectief om te gaan met energie en ICT in te zetten om het verbuik te beinvloeden in anderen bedrijven en organisaties.

Maatregelen die wij hebben genomen om onze eigen bedrijfsvoering minder belastend voor het milieu te maken hebben onder meer betrekking op het reduceren van energieverbuik op ons kantoor, reducties in het zakelijk vervoer en gebruik van CO2-neutrale datacenters.

Door slimme inrichting van de ICT en een nieuwe CV installatie hebben wij 77% reductie in elektriciteitsgebruik gerealiseerd op ons kantoor. Door aanschaf van hybride en verbeterde labels in het wagenpark is hier een reductie van 23% gerealiseerd, ondanks een toename van het aantal zakelijke kilometers. Door een bewuste keuze voor samenwerking met CO2-neutrale datacenters zijn bijvoorbeeld hosting en collocatie diensten in 90% van de gevallen CO2-neutraal.

 

Meer informatie over onze inspanning om een CO2-neutrale bedrijfsvoering te realiseren treft u hier (PDF) aan.

Free WordPress Theme
DeVision WordPress Theme from ThemeShift

© 2013 Computer Troubleshooters